Popraskaná šamotová vyzdívka v krbu a kamnech

Máte problémy s šamotovou vyzdívkou v krbu? Víte, jak se o ni starat? Vadí v ní vzniklé pukliny nebo drobné vady a vydrolení? Mohou způsobit nějaké potíže několikamilimetrové mezery mezi jednotlivými cihlami? Proč vyzdívka v kamnech vůbec je? Je to ochrana plechového pláště vložky nebo má jiný úkol? A co to vlastně ten šamot je?

Otázky, které dříve nebo později začnou trápit každého, kdo má krb s topeništěm vyloženým šamotovými tvarovkami. Šamot (odvozeno z francouzského slova „chamotte“) je žáruvzdorná hmota odolná do necelých 1700 °C. Jejími hlavními složkami jsou oxid hlinitý a oxid křemičitý. Dále obsahuje především železo, titan, zirkon, vápník a hořčík. Tak to vidí chemik.

Pro krbaře je šamot práškový produkt, který se mísí s roztokem vodního skla za vzniku malty. Ta se používá k odlévání tvarovek, které nakonec končí jako vyzdívka topenišť většiny kamen a krbů. Právě vyzdívka patří na celém krbu bezesporu k jeho nejvíce namáhaným částem. Musí odolávat rychlému střídaní teplot, působení žáru, plamene i spalin, jejichž složení a agresivita se může podle kvality použitého paliva a způsobu topení významně měnit. Vyzdívka musí také odolávat mechanickému namáhání, které je způsobeno nárazy při přikládání a samovolným pohybem paliva při odhořívání. Při spalování dřeva je v topeništi dosahováno teplot okolo 1100 °C, přičemž před zatopením může mít vyzdívka v pěkně vymrzlé chatě teplotu pod bodem mrazu. Není tedy ani divu, že „šamotky“ trpí a postupně se v nich vytváří praskliny, mohou se začít drolit a v extrémních případech může dojít i k jejich rozpadnutí a odhalení plechové stěny naší vložky.

Smart_Cleaners_samot

Teď víme, co šamotová vyzdívka je, co se s ním může stát, ale stále jsme neodpověděli na otázku, jak moc její poškození vadí a k čemu vlastně je. Odpověď je jednoduchá: Vyzdívka není ochrana ocelového pláště topidla. Tomu plameny neublíží. Naopak. Obrazně řečeno ho spíš „zocelí“. Vyzdívka má jiný účel. Jejím úkolem je topeniště izolovat a zabránit ztrátám tepla. Díky tomu je zajištěna vyšší teplota hoření, dosáhne se tak lepších podmínek pro spalování, které je tím pádem efektivnější. Navíc dochází k lepšímu prohoření vznikajících plynů, čímž se brání vzniku a usazování dehtu na stěnách topeniště, v kouřovodech a komínech a samozřejmě i na krbovém skle. Díky vyzdívce je tedy provoz vašeho krbu ekologičtější i ekonomičtější a požitek z topení není tolik narušen začouzeným krbovým sklem.

Z funkce šamotové vyzdívky tedy plyne, že pokud Vašemu oku nějaká ta prasklina nebo malé vydrolení nevadí, nemusíte nic řešit. Ani malé mezery mezi tvarovkami neublíží. Problém by nastal až v případě, kdy bude odhalena větší plocha kovové stěny krbu a bude docházet k onomu ochlazování topeniště. Vyzdívkou se tedy netrapte a užívejte si pohodu, kterou Vám rodinný krb nabízí. Když se vám krbové sklo nakonec uhlídat nepodaří a začadí se tak, že plameny přes něho moc vidět nepůjde, použijte náš čistič krbových skel. Není nic snazšího.

Příjemné posezení u krbu Vám přeje Kamil Šamotka a tým Smart Cleaners

Zpět do obchodu