Část 6: Alkálie

Alkálie mytí pomáhají. Dokonce patří mezi nejdůležitější složky přípravků pro strojní mytí nádobí. Pomáhají několika způsoby a my si je v následujícím textu shrneme. Tento díl vliv na výběr tablet do myček mít asi nebude, ale zato porozumíte více než ostatní tomu, jak fungují.

První významnou vlastností zásad je, že emulgují tuky. Částice, nebo chcete-li kapičky tuků, se obalují hydroxylovými ionty, které je stabilizují a udržují rozptýlené ve vodě. Brání jejich opětovnému spojování, nevznikají jejich větší shluky, které se tím pádem nemohou zpětně na nádobí usazovat. Další významnou roli alkálie hrají v procesu zmýdelňování tuků. Při vyšších teplotách reagují s jinak ve vodě nerozpustnými mastnými kyselinami a tvoří iontové sloučeniny, které jsou ve vodě rozpustné. Vlastně tvoří mýdla, tedy soli mastných kyselin. Vedlejším a v tomto případě nepodstatným produktem reakce je glycerol.

Mycí lázeň v myčce je pomocí přítomných alkálií udržována zhruba při pH 10. Takto zásaditý roztok dále zajišťuje ochranu kovových součástí myčky před kyselou korozí a maximalizuje výkon bělidel na bázi peroxátů. Nejčastěji užívanou látkou pro úpravu pH se v přípravcích na mytí nádobí používá uhličitan sodný, sumárním vzorcem Na2CO3, triviálním názvem soda. Jde o sůl silné alkálie (hydroxidu sodného) a slabé kyseliny (kyseliny uhličité), takže je také silně alkalická. Dobře se disociuje a anion C032- funguje jako pufr, který napomáhá hodnotu pH udržovat na požadovaných deseti.

To je v kostce o pH a zásadách vše. Mějte na paměti, že tablety či prášek do myček jsou silně zásadití, tak s nimi nemanipulujte mokrýma rukama, aby zbytečně nezmýdelňovaly tuk kůže Vašich rukou. Nechte je raději vybouřit na Vašem nádobí.

Touhu po poznání Vám přeje Lenka Houbičková a tým Smart Cleaners

Zpět do obchodu