Část 7: Bělidla

Mezi bělidla obecně patří oxidující látky mající bělicí a desinfekční účinky. Jejich působením dochází k rozkladu organických látek, ať už jsou součástí ovocných šťáv nebo mikroorganismů, které vyrostly na vašich talířích během dlouhého čekání na umytí.

Nejznámějším a obecně hojně využívaným bělidlem je chlornan sodný, u nás dobře známý pod značkou Savo Original. Dále do této skupiny patří např. chlorové vápno (chlornan vápenatý) nebo peroxid vodíku, ale ani jedno z uvedených činidel se v tabletách na mytí nádobí nepoužívá. Peroxid by byl, co se svých účinků týče, ideální, protože jeho rozkladem vzniká pouze kyslík a voda a lze ho tedy považovat za ekologický, jenže ho diskvalifikuje jeho nestabilita a ještě více to, že existuje pouze v kapalné formě. Tento problém však řeší řada sloučenin od peroxidu vodíku odvozených, jako je např. perboritan nebo peruhličitan sodný.

Poslední zmíněný, peruhličitan, někdy také perkarbonát sodný, je právě jako bělidlo v  přípravcích pro strojní mytí nádobí  používán nejčastěji. Jedná se o bílou látku, obvykle ve formě drobných granulí, při běžných podmínkách dlouhodobě stabilní, jehož konečné rozkladné produkty jsou pouze soda, voda a populárně řečeno aktivní kyslík. Chemický vzorec peruhličitanu sodného je Na2CO3.3H2O2 a ve vodném prostředí se podle níže uvedené rovnice rozkládá na již zmíněnou sodu (uhličitan sodný) a peroxid vodíku, žádané oxidační činidlo, který dále reaguje s nečistotami.

2 Na2CO3.3H2O2(aq)  2 Na2CO3(aq) + 3 H2O2(aq)

Oxidační činidla se s rostoucí teplotou stávají ve vodě více nestabilní, což je totéž, jako více reaktivní. Pro funkčnost bělidel je tedy teplota mycí lázně zásadní, a čím vyšší je, tím větší službu vykonají. Je to ale chytře vymyšleno. Vzhledem k tomu, že teplota lázně v průběhu mytí stoupá, nejdříve svou práci odvádí enzymy, které jsou aktivní do cca 45 °C. Až se enzymy spotřebují a je čas na silný „chemický útok“, teplota stoupne k 60 či 70 °C,  kdy na scénu přichází bělidla, které odstranění nečistot dokonají.

Jde to ale ještě chytřeji. Do kvalitních mycích přípravků se přidávají tzv. aktivátory. Ty zkracují potřebné reakční časy oxidovadel i při nižších teplotách. Jejich použitím se bělidla stávají více kompatibilními s enzymy, které se do kvalitních mycích prostředků, jak již bylo zmíněno, přidávají.

Smart Cleaners-tablety do myčky-55ks-1

Obrázek 5: Smart Cleaners Tablety do myčky All-in-One – optimalizovaná receptura

Není to jednoduché se v tom vyznat, ale pro začátek si vystačíte s tím, že si před koupí tablet do myčky nejdříve zkontrolujte, zda nějaké bělidlo obsahují. Pokud ne, nebude to ono! A bude-li Vám někdo tvrdit opak, nevěřte. V kvalitních přípravcích není zbytečná jediná složka. Na ty tam totiž není místo. Bělidla k těm zbytečným ale rozhodně nepatří!

Zpět do obchodu