Část 8: Enzymy

Moderní, dnes už těžko postradatelnou složkou přípravků určených pro strojové mytí nádobí jsou enzymy. Obecně lze říct, že jde o bílkoviny, na něž se velmi často vážou tzv. kofaktory, další přídatné molekuly, které se podílí na katalýze. Katalýza je děj, při kterém se díky katalyzátoru, v tomto případě enzymu, sníží aktivační energie potřebná k tomu, aby žádaná reakce mohla proběhnout. Tuto energii je do systému nutné obvykle dodat ve formě tepla a díky enzymům ho není třeba tolik. Znamená to, že mytí probíhá za nižších teplot, ale stejně dobře.

V tabletách a prášcích do myček se používají 2 typy enzymů:

  • Proteáza je skupina enzymů napomáhající štěpení bílkovin. Je známo celkem 6 různých typů proteáz, ale to není podstatné. Důležité je, že složité, ve vodě nerozpustné bílkoviny štěpí na malé molekuly, které se ve vodě rozpouštějí již normálně.
  • Amyláza funguje obdobně jako proteáza s tím rozdílem, že enzymy patřící do této skupiny štěpí místo bílkovin polysacharidy, tedy třeba škroby.

Protože enzymy fungují nejlépe při nižších teplotách (do 45 °C), uplatní se nejvíce při mytí nádobí v úsporném režimu, anebo v první části mycího cyklu intenzivních programů. Při teplotách na 50 °C se již enzymy nenávratně ničí.

Používáte-li tablety bez nich, skoncujte s nimi, nebo zapínejte myčku na intenzivní programy s co nejvyšší teplotou mytí. Raději ale vyzkoušejte něco nového. Budete překvapeni, jak dobře kvalitní tablety obsahující enzymy fungují. Nejlépe to poznáte u ekologických mycích programů. Tam, kde při šetrném mytí již běžné přípravky nestačí, je mytí pomocí tablet s enzymy většinou dostačující. Odměnou Vám bude úspora energie, pocit, že neplýtváte, zbytečně neničíte životní prostředí, a to vše často bez nákladů navíc. Kvalitní tablety podle ceny nepoznáte. Čtěte hlavně jejich složení uvedené na obalu!

Smart Cleaners-tablety do myčky-1

Pomalu se točící elektroměr při mytí nádobí Vám přeje Marie Houbičková a tým Smart Cleaners

Zpět do obchodu