Část 2.: Jak funguje myčka na nádobí?

Abychom měli šanci porozumět chemii používané při mytí nádobí v myčkách, musíme nejdříve pochopit, jak vlastně takové zařízení funguje. Není to nic složitého, a jak brzy zjistíte, dá se vše shrnout v několika řádcích.

Mycí cyklus začíná napouštěním vody. Ta se dopravuje pomocí čerpadla přes iontoměnič, čímž dojde k jejímu změkčení. Upravená voda se následně zahřeje pomocí elektrického topného tělesa na požadovanou teplotu a po 5-10 minutách se otevřou dvířka dávkovače mycího prostředku, který je umístěn ve dveřích myčky. Tableta nebo mycí prášek se dostanou do kontaktu s teplou vodou a rozpustí se v ní. Tím je přípravná fáze u konce a může začít vlastní mytí.

Voda se pomocí již zmíněného čerpadla ze dna myčky dopravuje do otáčivých ramen, které jí rozstřikují pod tlakem na nádobí a tím dochází k jeho mytí. Aby mělo nádobí šanci umýt se dokonale, je ho ale třeba do myčky dobře naskládat. Nezapomínejte na to! Není větší otrava, než mýt zaschlou špínu z nádobí, které už mělo být čisté.

Po hlavním mytí se znečištěná voda vypustí ze dna myčky do odpadu a napustí se čerstvá, která se použije k oplachu. Posledním krokem je sušení.

Typický mycí cyklus se dá rozdělit do sedmi kroků:

  1. Napouštění a změkčení vody
  2. Předmytí
  3. Hlavní mytí
  4. Studený oplach
  5. Hlavní oplach
  6. Regenerace iontoměniče
  7. Sušení

Na následujícím obrázku je struktura standardního programu znázorněna graficky. Z něj můžete vyčíst průběh napouštění a vypouštění vody podle jednotlivých fází mycího cyklu a také změny teplot v průběhu mytí. Je třeba ještě upozornit, že předmytí, tedy 2. krok cyklu, je součástí jen intenzivních mycích programů a probíhá bez mycího prostředku. Normální nebo Eco programy začínají rovnou hlavním mytím.

myci_cyklus

Teď tedy víme, jak myčka pracuje, takže se můžeme přiblížit také trochu chemii. V dalším díle si povíme o vodě a o její úpravě. Kvalitní voda je pro strojní mytí nádobí totiž naprosto zásadní; stejně jako pro život!

Lesklé talíře Vám přeje Lenka Houbičková a celý tým Smart Cleaners

Zpět do obchodu